Wat zijn Gespecialiseerde VastgoedBeleggingsFondsen?

Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen of GVBF’s zijn vastgoedvehikels op maat van institutionele en professionele vastgoedbeleggers. Het GVBF statuut werd in het leven geroepen in november 2016 door het KB GVBF. België wil daarmee de concurrentie aangaan met gelijkaardige buitenlandse vehikels zoals de SREIT (Specialised Real Estate Investment Trust).

  • Bij inbreng van vastgoed in een GVBF is een eenmalige exit taks van 15% verschuldigd op de latente meerwaarden en vrijgestelde reserves.
  • De GVBF betaalt geen vennootschapsbelasting, behalve op verworpen uitgaven.
  • Binnen een GVBF wordt het vastgoed gewaardeerd aan marktwaarde. Er zijn geen afschrijvingen zoals in een gewone vastgoedvennootschap.
  • De GVBF is fiscaal transparant: het resultaat wordt gesplitst tussen inkomsten uit Belgisch en inkomsten uit buitenlands vastgoed.
  • Een GVBF moet verplicht 80% van het netto-courant resultaat (met inbegrip van de gerealiseerde meerwaarden maar na aftrek van de terugbetaling van schulden) uitkeren. Op de dividenden is de roerende voorheffing verschuldigd, verrekenbaar met de vennootschapsbelasting.
  • De waarde van de portefeuille moet na twee jaar minstens 10 miljoen euro bedragen.
quote mark
Wist u dat … er inmiddels meer dan 200 GVBF’s zijn?
concrete bench

De belangrijkste
voordelen van GVBF’s

Flexibiliteit

Flexibiliteit

GVBF’s bieden totale flexibiliteit: geen minimale diversificatieverplichtingen (een GVBF met één gebouw is mogelijk), geen maximum leverage ratio, één aandeelhouder is mogelijk, …

Herstructureren & opbouwen icon

Herstructureren & opbouwen

Ze zijn een ideaal vehikel om een vastgoedpatrimonium te herstructureren en/of op te bouwen, verkoopklaar voor grote institutionele beleggers.

Opschalen

Opschalen

Ze laten toe om een vastgoedpatrimonium op te schalen door het aantrekken van externe investeerders, zonder daarbij de controle te verliezen.

Buitenlandse investeringen

Buitenlandse investeringen

Dankzij de fiscale transparantie kunnen buitenlandse investeerders worden aangetrokken en kan de GVBF gebruikt worden om te beleggen in buitenlands vastgoed zonder dubbele belasting te ondergaan.

Fiscale optimalisatie icon

Fiscale optimalisatie

GVBF’s lenen zich tot fiscale optimalisatie. OFP's (bedrijfspensioenfondsen) kunnen de roerende voorheffing recupereren en betalen zo een nulbelasting op de totale investering.

Eenvoudig beheer icon

Eenvoudig beheer

Ze zijn eenvoudiger te beheren dan een gewone vastgoedvennootschap, die meerwaarden moet herbeleggen om van het regime van uitgestelde belastingen te genieten.

Stabieler prijsverloop

Stabieler prijsverloop

Ze zijn niet beursgenoteerd zoals de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s) en kennen daarom een stabieler prijsverloop.

Geen cash trap

Geen cash trap

GVBF’s vermijden de “cash trap” die eigen is aan de gewone vastgoedvennootschap.

Gegarandeerde exit

Gegarandeerde exit

Gegarandeerde exit na 10 jaar, tenzij verlenging goedgekeurd bij unanimiteit van de aandeelhouders.

Markttoegang

Markttoegang

Ze geven toegang tot de markt van direct Belgisch residentieel vastgoed (naast andere segmenten).

Wie mag beleggen in een GVBF?

Enkel "in aanmerking komende beleggers" mogen op financiële effecten uitgegeven door GVBF's inschrijven, ze verwerven of in bezit houden. Enkel rechtspersonen kunnen als "in aanmerking komende beleggers" worden beschouwd en sommige rechtspersonen moeten zich inschrijven in een register bij de FSMA om als in aanmerking komende belegger te worden beschouwd. Private personen kunnen dus enkel via een vennootschap beleggen in een GVBF. GVBF's zijn "niet-openbare Alternatieve Instellingen voor Collectieve Belegging" en mogen dus niet het voorwerp uitmaken van een openbaar aanbod, conform de bepalingen van artikel 5 van de AICB-wet.

ADMINISTRATIE

Voor het administratief beheer van GVBF's kan u ook een beroep doen op WIN Asset Management.

Contacteer ons

Wilt u weten wat WIN Asset Management voor u kan betekenen?
We adviseren u graag.