WIN Asset management NV

WIN Asset Management NV is een expert in het beheer en de administratie van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF’s) en andere niet-openbare AICB’s. Onze focus is heel specifiek op vastgoed met erkenning van het belang van alle ecologische en maatschappelijke factoren. Onze cliënten kunnen rekenen op een persoonlijke en professionele benadering, waarbij wij altijd streven naar een langdurige en vertrouwensvolle samenwerking.

Deze 3 waarden willen wij uitdragen: respect, communicatie en duurzaamheid.

Respect

Wij geloven dat respect voor onze cliënten, medewerkers, zakenpartners en de gemeenschap waarin we opereren, cruciaal is voor het behalen van onze doelstellingen.

Wij respecteren de privé-sfeer van onze cliënten en zorgen ervoor dat hun gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Onze medewerkers zijn de kern van ons bedrijf en wij waarderen hun bijdragen. Wij zorgen ervoor dat zij een veilige en respectvolle werkomgeving hebben en een eerlijke behandeling ontvangen.

Wij zijn ons bewust van onze impact op de gemeenschap en streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren door middel van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Als beheervennootschap streven we naar de hoogste ethische standaarden en houden ons aan strikte regelgeving en governance principes.

Communicatie

Bij WIN Asset Management zijn we ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is voor een succesvolle samenwerking met onze cliënten. We streven er dan ook naar om een transparante en open communicatie te bieden die gebaseerd is op vertrouwen en respect.

Onze cliënten kunnen rekenen op een regelmatige en duidelijke communicatie over de prestaties van de AICB's en de ontwikkelingen op de markten. Wij bieden hen toegang tot real-time informatie over hun beleggingsportefeuille en wij zorgen ervoor dat zij altijd op de hoogte zijn van de risico's van hun beleggingen.

Onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun ervaring en kwalificaties. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten altijd toegang hebben tot een contactpersoon die hun vragen snel en efficiënt kan beantwoorden.

Duurzaamheid

Wij geloven dat het creëren van duurzame waarden voor onze cliënten en de samenleving in het algemeen, een belangrijk onderdeel is van onze verantwoordelijkheid als beheervennootschap.

De fondsen die wij beheren, zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van beleggers die op zoek zijn naar rendementen en tegelijkertijd hun bijdragen willen leveren aan een duurzamere toekomst.

Wij hebben een duidelijk beleid voor de integratie van duurzaamheid in onze beleggingsbeslissingen. Dit beleid omvat onder andere het analyseren van de milieu-en sociale impact van onze beleggingen en het monitoren van de prestaties van de fondsen op het gebied van duurzaamheid.

Wij geloven dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van de toekomstige prestaties van de fondsen. Wij zijn vastbesloten om onze cliënten te helpen bij het bereiken van hun beleggingsdoelstellingen terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Een sterk team

Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde professionals met een brede kennis van de vastgoedmarkten en de regulatoire, financiële en juridische aspecten daarvan. We vormen een sterk team. Iedereen wint, dat realiseren we samen.

Geïnteresseerd?

Heb je vragen over onze diensten of onze werking?